Lille 17 - 02 - 2019 training
Quad - Car - klein parkoer - extra
Rest
Eersel 24 - 02 - 2019
Extra en podium
tr. car deel 1
tr. car deel 2
tr. quad
wedstrijd car reeks 1
wedstrijd quads
car wedstrijd R2
Lille 27 - 02 - 2019 training
Vorselaar 9 - 03 - 2019
Extra
Anim.
65 cc
85 cc
Jun.85 cc
Dames
Exp.
Pit. - Dag
Quad
Lille 20 - 03 - 2019 training
Lille 23 - 03 - 2019 training
Lille 24 - 03 - 2019
extra
podium
dames
Nw - Bel
Nw b
Nw c
Exp...
Genk 30 en 31 - 03 - 2019
Extra
Podium
Animatie
65 - 85 cc
Dames
Jun - Asp.
Exp.
Pit. - Dag.
Quads
Inter 250
Nationaal open
Inter 500
Car
Tongerlo 6 - 04 - 2019
Extra
Animatie
65 - 85 cc
Jun - Asp
Dames
Exp.
Pit - Dag
Quads
Lille 07 - 04 - 2019
extra - podium
Anim
65 cc
85 cc
J. - A.
O. - D.
Deb.
Bel - Nw
Nw - Jun
Exp
Inter
Autocross Grobbendonk 13 - 04 - 2019
Extra 1
Extra 2
1
2
3
4
Grobbendonk autocross 14-04-2019
1
2
Diverse
Heusden 20 en 21 - 04 - 2019
Extra
Podium
Dames
Enkele andere
Nw 250
Nw A
Nw B
Nw C
Beloften
Juniors
Nat.
Inter 250
Inter 500
Car
Lille 22 - 04 - 2019
Extra
Podium
Anim
65 cc
85 cc
Jun 85
Aspirant
Deb.
Dam - Old
Bel - Nw
Jun - Nw
Exp
Inter
27 - 04 - 2019 Genk
Extra
Podium
enkele vergeten
Nw65cc
jun 85cc
?
D - P
05 - 05 - 2019 Lille, 3de clubwedstrijd
Podium
Alle trainingen
Animatie
65 cc
85 cc
Jun - Asp
Deb
Dames - Oldt
Bel - Nw
Nw - Jun
Exp.
Quad
Inter
Balen keiheuvel 11 en 12 - 05 - 2019
Extra
Podium
Dames
exp
jun asp
vr. training
Nw 250

Nw a

Nw b
Nw c
Bel.
Juniors
Nat.
Inter 250
Inter 500
MX Lille girls
1
2
3
19 - 05 - 2019 4de clubwedstrijd Lille
extra
podium
enkele training
animatie
65 cc
85 cc
jun - asp
dam - oldt
deb
bel - nw
nw - jun
exp

quad

nat - inter
Lille 25 - 05 - 2019 training
30 - 05 - 2019 5de clubwedstrijd Lille
extra
podium
anim
65 cc
85 cc
jun - asp
old - dam
deb
bel - nw
nw - jun
experten
quads
inters
1 en 2 juni Koningshooikt
extra
podium
Imba
animatie
65 cc
85 cc
old - dag
diverse
dames en pitbikes
exp. recr. vrij
Na
Nb
Nc
bel
juniors
inters
car
8 juni, barbecue Lille
10 Juni Clubcross Lille
extra en podium
anim
65 cc
85 cc
jun - asp
ladys - oldt
deb
bel - nw - jun 250
TM cup
exp - nw 500
quad
inters
 
15 juni Werchter extra, zondag geen fotos
22 en 23 juni VLM Lille
extra
anim
65 cc
85 cc
jun asp
dames
tr jeugd
Nw 250
Na
Nb
Nc
Bel.
Juniors
Nat.
Inters
Car
30 juni, Lille club wedstrijd
podium - extra
anim
65 cc
85 cc
jun - asp
oldt. - dames
deb.
bel. - Nw. - jun. 250
quads
nat. - inters
6 en 7 juli - Tessenderlo
extra
podium
animatie
dames
exp
pit - dag
streek
quads
???
Nw 250
Nw A
Nw B
Nw C
bel.
Jun. open
Sen - Jun bmb
int250 - nat 250
Nat. open
Int. 500 - nat. 500
Car
Lille 10 - 07 - 2019 training
13 en 14 juli Retie
extra
podium
anim
65 - 85 cc
jun - asp
Lille 17 - 07 - 2019 training
20 juli Lille training
Fotos
21 juli Lille, clubcross
extra
podium
animatie
65 cc
85 cc
jun - asp
dames - oldt
deb
bel - Nw 250
Nw 500 - jun 250
exp - jun 500
inter - nat
27 juli, Pulderbos
extra
podium
3 en 4 aug. vrije trainingsdagen Tessenderlo
Extra
3 augustus
4 augustus
10 aug - Rijkevorsel
Extra 1
Extra 2
Brommerkes
11 aug - Lille clubwedstrijd
animatie
65 cc
85 cc
jun - asp
Dames - Oldt
Deb
Bel - Nw
Nw - Jun
Exp - Jun
Quads
Nat - jun - Inter
17 en 18 aug. - Kampenhout
Extra
podium
Lille 24 - 08 - 2019
training
extra
25 aug - Lille clubwedstrijd
podium
Animatie
65 cc
85 cc
Juniors 85 - asp
Oldt. - Ladies
Inter - nat - jun
31 aug - Paal
Extra
Podium
Dames
Enkele exp.
1 sept - Lille clubwedstrijd
podium - extra
deb.
dam - oldt.
bel - Nw
7 en 8 sept - Houtvenne
Extra
podium
extra 2
Dames
Car
Exp.
Dag - Pitb.
Streek
Quad
Nw 250
Na
Diverse
14 sept. - Broechem
Extra
Podium
15 sept - Lille clubwedstrijd
extra
podium
animatie
65 cc
85 cc
jun - asp
dames - deb.
bel - Nw.
exp - jun
Inters
last disc.
superkampioen
21 en 22 - 09 - 2019 Genk
extra
extra 2
R.I.P. Teun
5 en 6 okt. Ravels
extra
podium
Dames
Exp.
Dag - Pitb.
12 en 13 - 10 - 2019 St. H. Lille
Extra
Podium
T 1
T 2
T 3
T 4
T 5
team 1
team 2
team 3
Car en ???
19 okt. Houtvenne opstapdag
fotos
19 okt. kampioenenbal Lille
fotos
09 - 11 - 2019 Lummen JMS huldiging
fotos
vergeten
17 nov. Ladies day Lille
extra
cross
R.I.P. Ian